You are here

Khi xây nhà công đoạn pha trộn bê tông đóng vai trò quan trọng liên quan trực tiếp tới chất lượng ngôi nhà của bạn. Nếu bạn mua bê tông trộn theo mác nhất định thì bạn không cần quan tâm lắm tới điều này bởi các công ty trộn bê tông sẽ trộn theo tỷ lệ nhất định đã được định lượng sẵn, tuy nhiên nếu bạn tự trộn bê tông để xây thì dưới đây là cách tính tỉ lệ cát đá xi măng trong 1m3 bê tông bạn cần tham khảo:

Định mức cấp phối vật liệu cho 1 m3 bê tông?

Tỷ lệ cấp phối 1m3 bê tông nếu sử dụng xi măng PCB30 và đá hạt kích thước 1x2cm

Mác bê tông Lượng xi măng (kg) Cát vàng (m3) Đá hạt 1x2cm (m3) Nước (lít)
150 288,025 0,505 0,913 185
200 350,550 0,481 0,900 185
250 415,125 0,455 0,887 185

Tỷ lệ cấp phối 1m3 vữa nếu sử dụng xi măng PCB30 và cát mịn

Mác vữa Lượng xi măng (kg) Cát (m3)) Nước (lít)
50 230 1.09 210
200 320 1.06 210

Chú ý: bạn cần đặc biệt lưu tâm tới tỷ lệ nước bởi:

- Nếu nhiều nước quá thì bê tông sẽ bị nhão dẫn tới mác bê tông lâu phát triển, tốn nhiều bê tông hơn trong quá trình thi công.

- Nếu ít nước sẽ làm cho bê tông bị khô, bê tông không phát huy được hết hiệu quả cần thiết.

- Nước sử dụng cần phải là nước sạch để đảm bảo phát huy hết tác dụng.

- Nhằm hỗ trợ cho việc trộn vữa đạt được hiệu quả cao nhất người ta thường dùng các công cụ hỗ trợ như máy trộn, quay, bạn chỉ cần sử dụng lượng nước tối thiểu nhưng lại đạt được hiệu quả cao nhất.

- Không có một công thức cụ thể nào để lựa chọn chính xác lượng nước cần thiết cho bê tông vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ ẩm của cát, độ hút nước của cốt liệu chính vì thế phương pháp tốt nhất là thực nghiệm tại chỗ.

Tỷ lệ cấp phối 1m3 bê tông nếu sử dụng xi măng PCB40, PC HS40 và cát mịn

1m3 Lượng xi măng PCB4 (kg) Cát vàng (kg) Đá dăm (m3) Nước (lít)
Vữa xây tô mác 75 247 1,090 - 110
Vữa xây tô mác 200 278 0,483 0,86 185
Vữa xây tô mác 250 324 0,466 0,85 185
Vữa bê tông mác 300 370 0,450 0,84 185
 
Ghi chú: xi măng HS40 thường được sử dụng cho các công trình thường xuyên bị xâm thực mạnh của nước biển, nước nhiễm phèn và nước lợ.
- Khi trộn bê tông cần trộn đúng tỷ lệ, đều, các nguyên liệu đầu vào cần đảm bảo chất lượng.
- Sau khi trộn xong lấy vữa khô ở các vị trí khác nhau đưa đi thí nghiệm nếu cho kết quả giống nhau thì bê tông đạt tiêu chuẩn.